Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Hội nghị tổng kết chương trình "10 nghìn sáng kiến" và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị

10/11/2023 06:51:35 PM 791 lượt xem
Chiều 10/11, tại Quảng Ninh, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình "10 nghìn sáng kiến" và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

Theo báo cáo của Công đoàn Điện lực Việt Nam sau gần 2 năm triển khai thực hiện (từ đầu năm 2022 đến hết ngày 31/8/2023), Chương trình “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đạt được kết quả tốt đẹp với tổng số 12.931 sáng kiến, đạt tỷ lệ 129% kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.


Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ EVN Nguyễn Hữu Tuấn (ngoài cùng bên trái) trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng cho 01 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "10 nghìn sáng kiến"

Các sáng kiến tham dự Chương trình chủ yếu là các giải pháp về kỹ thuật, công tác quản lý, giải pháp công tác trong các lĩnh vực. Các sáng kiến đã thể hiện được sức sáng tạo và trí tuệ của người lao động ngành Điện, kịp thời thích ứng với điều kiện sống, làm việc trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và trong giai đoạn bình thường mới, góp phần quan trọng vào việc ổn định, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Uớc tính, tổng giá trị làm lợi của gần 13 ngàn sáng kiến trong 2 giai đoạn của Chương trình phát động có giá trị ước tới hàng ngàn tỉ đồng và còn hàng trăm sáng kiến có tính ứng dụng cao nhưng chưa thể tính được giá trị làm lợi bằng tiền. Đây là minh chứng cho hiệu quả của chương trình và sự thành công cả ở 3 phương diện: việc tổ chức phát động, tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền mang lại cao và hiệu ứng lan tỏa sâu rộng tới các đơn vị trong Tập đoàn.

Một số sáng kiến tiêu biểu tham gia Chương trình như: Sáng kiến “Bổ sung khớp nối liên kết ống bộ làm mát bằng nước và bích kết nối thay thế cho phương pháp hàn đồng của bộ làm mát ổ hướng tua bin (OHTB) – Nhà máy Thủy điện Trung Sơn” của ông Trần Ngọc Thành –Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 với giá trị làm lợi 16 tỷ đồng; Sáng kiến “Giải pháp cải tiến giảm dòng điện vận hành máy nghiền bi khi thông số than đầu vào thay đổi để tối ưu hóa vận hành máy nghiền, giúp giảm tự dùng và giảm suất hao nhiệt các Tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2” của ông Mai Khắc Vũ - Trưởng kíp, Phân xưởng Vận hành, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Tổng công ty Phát điện 3 với giá trị làm lợi 12 tỷ đồng; Sáng kiến “Xây dựng phần mềm Quản lý lưới điện hạ thế đảm bảo vận hành lưới điện ổn định và giảm tổn thất điện năng” của bà Nguyễn Thị Thúy- Chuyên viên phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện, Công ty TNHH MTVĐiện lực Hải Phòng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc có giá trị làm lợi 10 tỷ đồng...

Tổng kết Chương trình “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn ĐLVN đã xét trình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng cho 01 tập thể, 02 cá nhân; trình tập đoàn khen thưởng cho 13 tập thể, 18 cá nhân; Công đoàn ĐLVN khen thưởng cho 17 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. 


Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ EVN Nguyễn Hữu Tuấn và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng trao bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam cho các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cũng tại hội nghị, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 2 năm qua, các cấp công đoàn đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, Đảng ủy Tập đoàn đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc triển khai học tập và làm theo Bác.

Học tập và làm theo Bác được gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, của tổ chức Công đoàn đã trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, ĐV, NLĐ toàn tập đoàn, góp phần quan trọng đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc xây dựng kế hoạch làm theo của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu các cấp công đoàn Điện lực Việt Nam trong học tập và làm theo Bác được coi trọng, đặc biệt là đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt ở các cấp công đoàn. Theo đó, 02 năm qua có 4.200 tổ công đoàn và 98.400 lượt cá nhân đăng ký thực hiện với hàng ngàn việc làm theo Bác bằng những việc làm và hoạt động cụ thể trong năm, lấy đó là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua vào dịp cuối năm.

Bên cạnh đó, EVN đã có 89 cá nhân có đề tài, giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa được nhận danh hiệu Lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước. Giai đoạn 2018-2023, Công đoàn Điện lực Việt Nam có 12 cá nhân tiêu biểu được nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh (năm 2018 có 7 cá nhân được nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III và năm 2023 có 5 cá nhân được vinh danh tại Giải thưởng lần thứ VI của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam). Trong đó, tổng số đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật của 05 cá nhân được nhận giải đợt IV năm 2023 là 30 đề tài, giải pháp, sáng kiến với tổng giá trị làm lợi gần 45 tỷ đồng

Tại hội nghị, 20 tập thể và 30 cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Công đoàn Điện lực Việt Nam biểu dương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Hữu Tuấn ghi nhân và biểu dương các tập thể, cá nhân trong toàn EVN đã đóng góp vào sự thành công của Chương trình “10 ngàn sáng kiến", cũng như những điển hình tiên tiến tại các đơn vị có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ EVN mong muốn các tập thể, cá nhân được vinh danh hôm nay sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, sáng tạo, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn, xứng đáng là hạt nhân, là tấm gương sáng, lan tỏa để mọi người noi theo. 

Để phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn, sức sáng tạo và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân ngành Điện, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn đề nghị Công đoàn Điện lực Việt Nam tập trung các giải pháp phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn Việt Nam để tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức thi đua gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Lãnh đạo EVN cũng mong muốn Công đoàn ĐLVN chủ động phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh các hoạt động phát huy sáng kiến, sáng tạo trong đoàn viên công đoàn, công nhân và người lao động, cùng chung sức, đồng lòng bứt phá trong năng suất lao động để góp phần đưa Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát triển bền vững, xứng đáng với trọng trách, niềm tin của Đảng và nhân dân. 

Phát biểu đáp từ, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng xin hứa sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; đồng thời sẽ hiện thực hóa các ý kiến chỉ đạo thành những phong trào, hoạt động của Công đoàn Điện lực Việt Nam trong thời gian tới để đưa phong trào sáng kiến, sáng tạo lan tỏa sâu, rộng đến toàn thể đoàn viên, NLĐ trong Tập đoàn, đem lại giá trị, hiệu quả thiết thực. Đồng thời đưa phong trào học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của đoàn viên, NLĐ trong Tập đoàn.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết chương trình "10 nghìn sáng kiến" và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị:
 


Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ EVN Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu tại hội nghịChủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng phát biểu tại hội ngh


Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Kim Thanh (thứ sáu từ trái sang) trao bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam cho các cá nhân iêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Uông Quang Huy (thứ sáu từ trái sang) trao bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong Chương trình "10 nghìn sáng kiến"


Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đinh Thị Thanh Bình (thứ sáu từ phải sang) trao bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam cho các cá nhân iêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tác giả: Đắc Cường
Gửi email

Bình luận (0)

Gửi bình luận Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin tức khác

Xem thêm

2 sản phẩm của đoàn viên, người lao động EVN tham gia triển lãm chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam NEW

Bên lề Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 1 - 3/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các đoàn đại biểu đã mang tới triển lãm chào mừng Đại hội với nhiều sản phẩm ấn tượng, thể hiện trí tuệ, sự sáng tạo của giai cấp công nhân Việt Nam. Trong đó, 2 sản phẩm của đoàn viên, người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mang tới triển lãm là máy biến áp dự phòng 500kV và phần mềm thu thập dữ liệu đo đếm điện năng (EVNHES).

Khai mạc phiên làm việc thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam NEW

Sáng 1.12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội, diễn ra phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đoàn đại biểu chính thức của Công đoàn Điện lực Việt Nam tham dự Đại hội gồm 8 đồng chí do đồng chí Đỗ Đức Hùng, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí đại biểu được bầu tại Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Đoàn đại biểu Công đoàn Điện lực Việt Nam tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam NEW

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã khai mạc sáng 1/12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 1.100 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn trong cả nước. Đoàn đại biểu chính thức của Công đoàn Điện lực Việt Nam tham dự Đại hội gồm 8 đồng chí.

Chương trình đào tạo “Nam giới và bình đẳng giới” các đơn vị khu vực phía Nam NEW

Ngày 01/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức chức chương trình đào tạo “Nam giới và bình đẳng giới” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các đơn vị điện lực khu vực phía Nam.

Công đoàn Điện lực Việt Nam đón tiếp các đại biểu tham dự Diễn đàn thảo luận số 3 NEW

Chiều 30/11, tại trụ sở EVN, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn thảo luận số 3 với chủ đề "Tập trung nguồn lực thúc đẩy đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước LĐTT, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc". Đây là một trong 10 diễn đàn được tổ chức trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải khai mạc Hội thao Chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam NEW

Chiều ngày 30/11, tại Khu nhà Quản lý Vận hành, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức lễ khai mạc Hội thao Chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam 21/12/2023.

Công đoàn ĐLVN thăm hỏi, động viên 02 đơn vị trực đảm bảo điện phục vụ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam NEW

Sáng ngày 28/11, đoàn công tác do ông Đỗ Đức Hùng, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, thăm hỏi đoàn viên, NLĐ thuộc Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội đang thực hiện nhiệm vụ trực vận hành đảm bảo cung cấp điện phục vụ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Chương trình đào tạo “Nam giới và bình đẳng giới” NEW

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp cùng Hội đồng Quốc tế Công nghiệp Thụy Điển (NIR) tổ chức chương trình đào tạo chuyên đề “Nam giới và Bình đẳng giới” dành cho các cán bộ công đoàn chủ chốt là nam giới tại Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Ngày 22/11/2023, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ (BTV) Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có buổi làm việc với BTV, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam làm việc tại Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Ninh.

Sáng ngày 21/11/2023, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ (BTV) Công đoàn Điện lực Việt Nam do đồng chí Đỗ Đức Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam làm trưởng đoàn cùng các thành viên của đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban thường vụ, BCH Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Ninh.

Gắn biển công trình hơn 8 tỉ đồng chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Công trình sau khi hoàn thành đã cung cấp điện ổn định, an toàn cho gần 3.900 hộ dân. Đây là công trình trọng điểm của huyện Vĩnh Thạnh, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quy hoạch của địa phương và là điểm đón đầu các dự án, các khu công nghiệp mở rộng trong tương lai.

Một số hình ảnh công nhân Điện lực Ninh Hòa (PC Khánh Hòa) trong ngày 17/11/2023, xử lý sự cố do mưa to và gió mạnh gây ra.

Các anh công nhân Điện lực Ninh Hòa (PC Khánh Hòa) đã không quản ngày đêm để kịp thời và nhanh chóng khắc phục sự cố, đảm bảo cấp điện an toàn cho người dân trong mùa mưa bão