Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

10/01/2023 03:45:00 PM 104 lượt xem
Ngày 10/01, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Dự và chỉ đạo Hội nghị có Bí Thư Đảng bộ EVN, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN Dương Quang Thành; Phó Bí thư Đảng bộ EVN, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân; Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ EVN Nguyễn Hữu Tuấn; Bí Thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Phó Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ EVN; các đồng chí Ủy viên Hội đồng Thành viên EVN, Phó Tổng giám đốc EVN; Trưởng các Ban Cơ quan Tập đoàn; Thường trực Công đoàn ĐLVN, cùng đông đảo Đảng viên thuộc Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tham dự.

Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Đồng chí Cao Đạt Khoa, Phó Bí Thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn trình bày báo cáo Tổng kết tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị đồng chí Cao Đạt Khoa, Phó Bí Thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Trưởng ban Quản lý đầu tư vốn EVN đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023, báo cáo cho biết. Năm 2022, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới biến động phức tạp, khó lường, giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao; những tháng đầu năm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng và đời sống của nhân dân nói chung và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói riêng, đặc biệt đã ảnh hưởng lớn đến việc cân đối tài chính của Tập đoàn.
Song, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của Đảng bộ, cán bộ, người lao động trong Cơ quan Tập đoàn, toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị của Cơ quan Tập đoàn đạt được nhiều kết quả quan trọng.  
Công tác xây dựng Đảng tiếp tục có nhiều chuyển biến, thực hiện bài bản; kịp thời quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng; công tác tổ chức và cán bộ, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được được đảm bảo chặt chẽ, đã hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các chi bộ, tạo tiền đề để các Chi bộ triển khai và tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí thường xuyên được quan tâm; công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể thiết thực, hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ.   

Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 1
Toàn cảnh các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết
 
Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chi bộ đã tích cực tham mưu cho Tập đoàn triển khai và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng: Tham mưu công tác kế hoạch, sản xuất kinh doanh, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định hệ thống điện góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; một số nhiệm vụ về công tác đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện theo kế hoạch; công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp đạt tiến độ đề ra; việc thực hiện chủ đề năm 2022 đạt mục tiêu đề ra; công tác chuyển đổi số thành công với định hướng đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp số; các công tác khác như truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh; công tác ứng dụng khoa học công nghệ; hợp tác quốc tế; văn hóa doanh nghiệp đạt kết quả đáng ghi nhận; đã tổ chức thành công nhiều sự kiện, nhiều hội nghị quan trọng; thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội.

Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 2
Đồng chí Bí Thư Đảng bộ EVN, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN Dương Quang Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Bí Thư Đảng bộ EVN, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN Dương Quang Thành thay mặt Ban Thường vụ Đảng bộ Tập đoàn đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2022 của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn. Đồng thời đồng chí yêu cầu Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn triển khai hiệu quả 04 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, cụ thể như sau:
Thứ nhất, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức đối với các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng nói chung và những chính sách, chủ trương của Tập đoàn. Đặc biệt là việc lãnh đạo, tham mưu cho Tập đoàn quan tâm hơn nữa đến công tác truyền thông với những hình thức phong phú, chủ động, thiết thực.
Chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"  để mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Cơ quan phải đề cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đấu tranh với các biểu hiện cơ hội về chính trị; suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm.
Thứ hai, về công tác cán bộ rà soát, sửa đổi bổ sung quy định về công tác cán bộ, quy hoạch, đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, tạo nguồn cán bộ cho các nhiệm kỳ sau. Tiếp tục xây dựng, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp; nâng cao chất lượng sinh hoạt  Chi bộ theo Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn, bố chí các đồng chí trong Ban Chấp hành tham gia các kỳ họp của Chi bộ. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh. Kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên có biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Đảng.

Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 3
Đồng chí Nguyễn Tài Anh, Bí Thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn trao Giấy khen của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn cho 04 tập thể Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Tập trung bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, đặt ra kế hoạch cụ thể, quyết liệt hơn nữa, áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý và biện pháp kỹ thuật để phấn đấu đạt được chỉ tiêu Nghị quyết, đặc biệt là mạnh dạn đề xuất những giải pháp đột phá để giải quyết những tồn tại hạn chế mà nhiều năm nay chưa giải quyết được, đó là: xử lý, giải quyết việc chậm tiến độ công tác chuẩn bị, thủ tục đầu tư, xây dựng các dự án, các công trình nguồn điện, lưới điện. Tập trung nghiên cứu, bám sát các thay đổi trong cơ chế, chính sách, quy định pháp luật của nhà nước về đầu tư xây dựng; kịp thời đề xuất, kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành tháo gỡ các khó khăn phát sinh về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, quy hoạch điện lực... Tập trung nghiên cứu, đề xuất, tham mưu các giải pháp để cân bằng tài chính trong điều kiện khó khăn về cơ chế giá bán lẻ điện, đồng thời triển khai các biện pháp nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.
Triển khai các giải pháp, công nghệ tiên tiến trong sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong quản trị doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.
Thứ ba, quan tâm đổi mới hoạt động và phát huy vai trò của các đoàn thể trong Cơ quan; nâng cao vai trò giám sát, phản biện của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên. Chỉ đạo Công đoàn thực hiện tốt công tác phản biện xã hội, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở. 
Thứ tư, Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 12-NQ/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn về đẩy mạnh thực thi văn hoá doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, trong đó chú trọng quy tắc, văn hoá ứng xử trong công việc. Thực thi văn hoá doanh nghiệp có hiệu quả, tương xứng với cơ quan đầu não của Tập đoàn. Xây dựng môi trường làm việc để thu hút nhân tài, làm cho người lao động gắn bó với Tập đoàn. Phấn đấu chủ trương, định hướng: Tập đoàn nằm trong Top 100 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam trong năm 2023 và trong Top 10 năm 2025 như tôi đã đề cập vào dịp Hội nghị Tổng kết năm 2021.

Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 4
Đồng chí Nguyễn Tài Anh, Bí Thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Tài Anh, Bí Thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Phó Tổng giám đốc EVN đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí Thư Đảng bộ EVN, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN Dương Quang Thành. Đồng thời kêu gọi toàn thể Đảng viên trong Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, phát huy tinh thần tiên phong người Đảng viên, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo quyết tâm triển khai hoàn thành mọi chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ Chính trị mà Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, cũng như Nghị quyết của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã đề ra năm 2023.

Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 5
Đồng chí Trần Việt Anh, Ủy viên BTV Đảng bộ EVN, Trưởng ban TCNS EVN tham luận về nâng cao sinh hoạt Chi bộ tại Hội nghị
 
Cũng tại Hội nghị Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã công bố Quyết định khen thưởng và trao Giấy khen của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn cho 04 tập thể và 80 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng viên năm 2022.
Tác giả: Đắc Cường - Ban TGNC.
Gửi email

Bình luận (0)

Gửi bình luận Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin tức khác

Xem thêm

EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 NEW

Trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 từ ngày 20/1/2023 đến hết ngày 26/1/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày mồng 5 Tết Quý Mão), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước vui đón Xuân Quý Mão 2023.

Công nhân ngành Điện xuyên Tết thi công sửa chữa thiết bị tại TBA 500kV Vĩnh Tân

Vào lúc 2h ngày 23/01/2023, Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân (Bình Thuận) đã đưa vào vận hành trở lại sau 3 ngày thi công thay thế 15 biến dòng điện cấp điện áp 500kV. Vậy vì sao công trình này phải thi công xuyên Tết. PV có cuộc trao đổi với ông Đinh Văn Cường - Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3 - PTC3.

Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo điện tết Nguyên đán Quý Mão tại EVN

Sáng 19/1, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công Thương đi kiểm tra công tác chuẩn bị đảm bảo cung cấp điện tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Lãnh đạo EVN động viên lực lượng vận hành dịp Tết Nguyên đán 2023

Ngày 18/01, tại Hà Nội, ông Đặng Huy Cường - Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN đi kiểm tra và chúc Tết lực lượng trực vận hành tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP. Hà Nội (thuộc Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội) và Công ty Truyền tải điện 1 (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia).

EVN sẵn sàng các giải pháp đảm bảo điện Tết Nguyên đán 2023

Sáng 17/01 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức họp rà soát công tác đảm bảo điện Tết Nguyên đán năm 2023. Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN chủ trì cuộc họp.

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết CBCNV Công ty Điện lực Quảng Trị

Sáng 17/01/2023, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Trị nhân dịp đón năm mới Quý Mão - 2023.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà động viên người lao động Công ty Thủy điện Hòa Bình

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 16/01 tại Công ty Thủy điện Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến chúc Tết và tặng quà công nhân lao động Công ty Thủy điện Hòa Bình và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hòa Bình.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đến thăm và chúc tết CBCNV EVNHANOI

Sáng ngày 12/01, đoàn công tác do ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên và chúc tết cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội và Công ty Điện lực Hoàn Kiếm.

Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau dịp Tết

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau dịp Tết.

Động viên lực lượng thi công Trạm biến áp 500kV Lào Cai và đường dây 220kV đấu nối dịp Tết Nguyên đán

Chiều ngày 12/1, tại Lào Cai, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – Phạm Hồng Phương cùng lãnh đạo Ban QLDA Điện 1 đi kiểm tra công trường và tặng quà động viên lực lượng thi công Trạm biến áp 500kV Lào Cai và đường dây 220kV đấu nối nhân dịp Tết Nguyên đán.

ĐÓNG ĐIỆN ĐƯA VÀO VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, NÂNG CÔNG SUẤT TBA 110/22KV THÀNH CÔNG – TỈNH TÂY NINH

Công ty Điện lực Tây Ninh (PCTN) vừa phối hợp với các bên liên quan thực hiện nghiệm thu, đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp (MBA) T2-63MVA trạm biến áp (TBA) 110/22kV Thành Công, tỉnh Tây Ninh.

EVNNPC thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện cao áp

Thông tin từ Ban An toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) ngày 9/1/2023 cho biết: Qua công tác theo dõi, rà soát, phân tích báo cáo tháng/ năm và kiểm tra thực tế tại nhiều đơn vị về việc thực hiện giảm thiểu vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, vi phạm pha - đất, kết thúc năm 2022, nhiều đơn vị đã hoàn thành, đáp ứng được chỉ tiêu, tiến độ mà Tổng Công ty giao.