Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Tuyên truyền kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

26/12/2023 02:59:04 PM 537 lượt xem
Ngày 15/12, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 706/CĐĐVN-TGNC về việc Tuyên truyền kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 gửi các đơn vị triển khai thực hiện.
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm