Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức cuộc thi Thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

06/04/2023 11:12:03 AM 1.878 lượt xem
Ngày 03/4/2023 Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Kế hoạch số 310/KH-TLĐ về tổ chức cuộc thi Thiết kế biểu trương và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Công đoàn Điện lực Việt Nam đăng tải toàn văn Kế hoạch tổ chức cuộc thi và Thể lệ Cuộc thi để các đơn vị phổ biến, tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia cuộc thi.
Nội dung Kế hoạch số 310/KH-TLĐ (bản ký duyệt).
Tác giả: Bộ phận TG, Ban TGNC (tổng hợp)
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm