Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn bộ phận Cơ quan Công đoàn ĐLVN, nhiệm kỳ 2022-2027

29/11/2022 09:32:38 AM 633 lượt xem
Ngày 28/11, tại Hà Nội, Công đoàn bộ phận Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2022-2027. Chỉ đạo tại Đại hội ông Đỗ Đức Hùng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn ĐLVN yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Cơ quan Công đoàn ĐLVN nhiệm kỳ 2022-2027 hướng đến trở thành Công đoàn số, đoàn viên số.
Dự Đại hội có ông Bùi Công Luận - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn ĐLVN, các đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN, các đồng chí Chi ủy Chi bộ, BCH Công đoàn Cơ quan Công đoàn ĐLVN, cùng toàn thể đoàn viên tham dự.
Tại Đại hội ông Nguyễn Văn Phương - Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận Cơ quan Công đoàn ĐLVN nhiệm kỳ 2015-2022 đã thay mặt đoàn chủ tịch Đại hội trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027. Báo cáo cho biết: Với đặc thù là Cơ quan Công đoàn Ngành nên cán bộ, đoàn viên trong cơ quan nhận thức được vai trò, vị trí của mình để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn bộ phận đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của công đoàn cấp trên; tích cực tham gia và chỉ đạo công đoàn các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; phối hợp với chuyên môn đồng cấp tham gia xây dựng các quy chế, quy định có liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, NLĐ trong toàn Ngành như tham gia xây dựng nội quy, quy chế nội bộ; quy chế phối hợp giữa BCH công đoàn với chuyên môn cùng cấp; xây dựng định mức lao động, tiền lương; quy chế chi trả tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp thăm hỏi cho NLĐ; tham gia sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT của Công ty mẹ EVN...
Hướng đên mục tiêu Công đoàn số nhiệm kỳ 2022-2027 của Công đoàn Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Phương - Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận Cơ quan Công đoàn ĐLVN nhiệm kỳ 2015-2022 trình bày Báo cáo tổng kết tại Đại hội
 
Giúp BCH, BTV Công đoàn ĐLVN xây dựng các quy chế làm việc của BCH, BTV, UBKT; chương trình công tác toàn khóa nhằm đưa hoạt động của công đoàn trong toàn hệ thống đi vào nề nếp. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết và chương trình hành động của BCH Công đoàn ĐLVN khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023. Tích cực tham gia và chỉ đạo công đoàn các đơn vị trực thuộc tham gia xây dựng quy chế và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp của EVN, nâng cao được hiệu quả cũng như chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ động phối hợp với Tập đoàn và chỉ đạo công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn cùng cấp phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất; động viên CNVCLĐ trong toàn Ngành đoàn kết, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tập đoàn. Năm 2020, 2021 dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng với diễn biến phức tạp, Công đoàn ĐLVN đã chỉ đạo công đoàn các cấp vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn Ngành bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-10; tích cực tham gia, đóng góp quỹ Vaccin quốc gia, quỹ Coivd-19 góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh theo chỉ đạo của Chỉnh phủ. Tổ chức các phòng trào thi đua truyền thống và thi đua trên các công trình trọng điểm của Ngành, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước cũng như của ngành Điện.
Hướng đên mục tiêu Công đoàn số nhiệm kỳ 2022-2027 của Công đoàn Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam. 1
Toàn cảnh Đại hội
Thực hiện tốt các hoạt động xã hội, chăm lo bảo vệ quyền, lợi  hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ; công tác tuyên truyền vận động, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ. Triển khai nghiên cứu, học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên đến tận cán bộ, đoàn viên, NLĐ trong toàn Tập đoàn như: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh”; Chương trình hành động số 10/CTr-ĐU ngày 28/6/2021 của Đảng ủy Tập đoàn về Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Hướng đên mục tiêu Công đoàn số nhiệm kỳ 2022-2027 của Công đoàn Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam. 2
Ông Bùi Công Luận - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu tại Đại hội
 
Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Công Luận - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã biểu dương những thành tích mà tập thể Công đoàn Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đồng chí cũng đánh giá cao tính chất hoạt động của Công đoàn Cơ quan Công đoàn ĐLVN có tính chỉ đạo, định hướng, tác động trực tiếp đến đoàn viên, NLĐ toàn Tập đoàn, đòi hỏi phải có tính chuyên sâu. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới Công đoàn Cơ quan Công đoàn ĐLVN phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn, có nhiều phương thức hoạt động như tổ chức đối thoại, hội nghị tọa đàm với đoàn viên Cơ quan Tập đoàn để lắng nghe đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ, từ đó giải đáp và phản ánh kịp thời ý kiến của đoàn viên, NLĐ tới các cấp lãnh đạo; góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, NLĐ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Tập đoàn.
Hướng đên mục tiêu Công đoàn số nhiệm kỳ 2022-2027 của Công đoàn Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam. 3
Ông Đỗ Đức Hùng - Bí Thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn ĐLVN phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Đức Hùng - Bí thư Chi bộ Cơ quan Công đoàn ĐLVN cho biết: với tính chất hoạt động của Công đoàn Cơ quan Công đoàn ĐLVN vừa có tính chất chỉ đạo, vừa là trách nhiệm, cần tích cực nghiên cứu kỹ về chế độ, chính sách, từ đó tích cực tham gia xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách của đoàn viên, NLĐ của cả Tập đoàn. Đồng thời trong thời gian tới cần tập trung nghiên cưu đề triển khai Luật thực hiện dân chủ cơ sở mới được Quốc hội thông qua; đổi mới phương thức hoạt động theo Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" theo định hướng cuộc cách mạng chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu Công đoàn số, đoàn viên số.
Hướng đên mục tiêu Công đoàn số nhiệm kỳ 2022-2027 của Công đoàn Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam. 4
Ông Đỗ Đức Hùng - Bí Thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn ĐLVN tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn bộ phận Cơ quan Công đoàn ĐLVN nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã tín nhiệm bầu 03 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2022-2027 (Đồng chí Trần Thị Hiền; đồng chí Nguyễn Văn Lương; đồng chí Nguyễn Gia Long) và bầu đồng chí Trần Thị Hiền giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn bộ phận Cơ quan Công đoàn ĐLVN nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 09 Đại biểu chính thức và 02 Đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên.
Hướng đên mục tiêu Công đoàn số nhiệm kỳ 2022-2027 của Công đoàn Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam. 5
Các Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội

Đại hội đã thống nhất một số mục tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể sau:
+ Lãnh đạo cán bộ, đoàn viên bám sát nhiệm vụ, chương trình kế họach công tác của Công đoàn bộ phận (CĐBP), phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hằng năm CĐBP đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc;
+ Phấn đấu hằng năm 100% cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên;
+ Phấn đấu trong nhiệm kỳ giúp đỡ, giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú phấn đấu vào Đảng;
+ Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện cam kết rèn luyện, phấn đấu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 

Tác giả: Đắc Cường - Ban TGNC.
Gửi email

Bình luận (0)

Gửi bình luận Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin tức khác

Xem thêm

Phát động thi đua liên kết hoàn thành thay bánh xe công tác tổ máy H5 Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình

Ngày 27/1, tại Hòa Bình, Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) và Công ty Thủy điện Hòa Bình phát động thi đua liên kết hoàn thành thay bánh xe công tác tổ máy số 5 (H5) – Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

Thực hiện phong trào "Tết trồng cây" Xuân Quý Mão năm 2023

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành văn bản số 21/CĐĐVN-CSPL ngày 19/01/2022 về việc thực hiện phong trào "Tết trồng cây Xuân" Quý Mão năm 2023.

Đoàn viên khó khăn Công ty Điện lực Thanh Hóa được nhận nhà “Mái ấm công đoàn” đón Xuân Quý Mão

Từ sự quan tâm, hỗ trợ của Công đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Thanh Hóa, niềm vui của anh Phạm Hồng Thái - đoàn viên Công đoàn Điện lực Cẩm Thủy càng được nhân lên khi gia đình có ngôi nhà mới vững chãi, ấm cúng trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hoàn thành nâng công suất Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn EVNNPT năm 2023

Vào lúc 8h10 phút ngày 15/1, Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện máy biến áp AT1 – 600MVA dự án nâng công suất Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh, qua đó hoàn thành toàn bộ dự án nâng công suất Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh.

Công đoàn EVNCPC: Thăm hỏi CBCNV PC Thừa Thiên Huế nhân dịp Tết Nguyên đán 2023

Ngày 11/01, Đoàn công tác Công đoàn EVNCPC do đồng chí Hoàng Lê Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người lao động tại Công ty Điện lực Thừa thiên Huế (PC Thừa Thiên Huế) và Điện lực Hương Trà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Rộn ràng Hội chợ từ thiện Xuân yêu thương 2023

Ngày 12/1 tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội chợ từ thiện Xuân yêu thương năm 2023 với chủ đề "Hãy đến và làm giàu cho tâm hồn". Phần kinh phí thu được từ hội chợ và hoạt động đấu giá sẽ dành cho các chương trình thiện nguyện, hoạt động an sinh xã hội của Đoàn Thanh niên EVN.

Công đoàn PC Ninh Bình tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVC lao động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 12/1/2023, Công đoàn Công ty Điện lực Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVC lao động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong ban lãnh đạo Công ty, các đồng chí UVBTV, UVBCH, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc, Ban nữ công Công ty.

Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi, tặng quà người lao động Điện lực thị xã Đông Triều, PC Quảng Ninh

Sáng ngày 11/01, Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) do ông Vũ Văn Minh - Trưởng Ban Chính sách, Pháp luật làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà người lao động Điện lực thị xã Đông Triều, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

Công ty Điện lực Ninh Bình: “Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao năm 2023”

Ngày 10/1/2023, tại hội trường khách sạn Hoàng Sơn Place, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và hội nghị người lao động năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Quang Thái – Phó Tổng giám đốc EVNNPC cùng đại diện các Ban chuyên môn Tổng công ty Điện lực miền Bắc; về phía Công ty Điện lực Ninh Bình có ông Trần Đăng Sơn - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, các thành viên trong Ban Giám đốc Công ty; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng 597 cán bộ công nhân viên (CBCNV) đến dự.

Sự say mê và lòng nhiệt huyết với công việc chưa bao giờ tắt

Hoạt bát, vui vẻ và trách nhiệm với công việc là những ấn tượng mà anh em đồng nghiệp cảm nhận được về anh Phạm Ngọc Hải – Phó Giám đốc Kỹ thuật Điện lực Thanh Khê (PC Đà Nẵng). Chất lượng điện năng, công tác quản lý kỹ thuật ngày càng có bước tiến mới của Điện lực Thanh Khê trong nhiều năm qua đều có dấu ấn từ sự chỉ đạo điều hành của anh.

Thăm hỏi "Tết xum vầy - Xuân gắn kết" tại các đơn vị ngành Điện khu vực tỉnh Lai Châu

Từ ngày 4-5/01/2023, tại huyện Mường Tè và huyện Mường Lay, tỉnh Lai Châu, đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam do Phó Chủ tịch Uông Quang Huy dẫn đầu đã có các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão tại Nhà máy Thủy điện Lai Châu, Phân xưởng Sửa chữa Thủy điện Lai Châu và Đội Truyền tải điện Mường Lay.

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Thăm hỏi người lao động nhân dịp Xuân Qúy Mão 2023

Ngày 04/01, Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) do ông Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch làm Trưởng đoàn đã đến thăm và động viên người lao động tại Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) nhân dịp xuân Quý Mão 2023.