Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022

08/07/2022 09:00:37 AM 1.749 lượt xem
Ngày 28/6/2022 Công đoàn ĐLVN đã ban hành Văn bản số 426/CĐĐVN-TGNC về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm