Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Về việc động viên NLĐ tham gia hỗ trợ công trình ĐZ 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối

03/06/2024 10:11:28 AM 158 lượt xem
Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 347/CĐĐVN-CSPLQHLĐ ngày 31/05/2024 về việc động viên NLĐ tham gia hỗ trợ công trình ĐZ 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm