Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Thông báo về việc mời đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết và trao giải Giải chạy online “Chung bước - Đồng lòng – Thắp sáng niềm tin”

05/07/2024 01:24:26 PM 138 lượt xem
Ngày 05/7/2024 Công đoàn Điện lực Việt Nam đăng văn bản số 442/TB-CĐĐVN ngày 04/07/2024 của Công đoàn Điện lực Việt NamThông báo về việc mời đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết và trao giải Giải chạy online “Chung bước - Đồng lòng – Thắp sáng niềm tin"
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm