Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024

24/06/2024 01:18:15 PM 284 lượt xem
Ngày 24/06/2024 Công đoàn Điện lực Việt Nam đăng văn bản 25/HD-TLĐ ngày 14/6/2024 của TLĐ về việc Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm