Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hànhTrung ương Đảng Cộng sản Việt Nam(01/5/1904 -01/5/2024)

08/04/2024 09:47:49 AM 193 lượt xem
Ngày 08/4/2024 Công đoàn Điện lực Việt Nam đăng văn bản hướng dẫn số 16/HD-TLĐ ngày 01 tháng 4 năm 2024 của TLĐ Lao động Việt Nam về việc Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hànhTrung ương Đảng Cộng sản Việt Nam(01/5/1904 -01/5/2024)
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm