Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Hướng dẫn công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình và trẻ em năm 2023; Tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì Trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

12/05/2023 02:33:42 PM 2.421 lượt xem
Ngày 10/5/2023, Công đoàn ĐLVN ban hành Hướng dẫn số 237/HD-CĐĐVN về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình và trẻ em năm 2023; Tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì Trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm