Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Về việc xét tặng Kỷ niệm chương“Vì sự phát triển Phụ nữ Việt Nam”và “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam”

03/05/2024 11:13:30 AM 267 lượt xem
Ngày 03/5/2024 BAn TGNC Công đoàn Điện lực Việt Nam đăng văn bản 219/CĐĐVN-TGNC ngày 24/04/2024 của Công đoàn ĐLVN Về việc xét tặng Kỷ niệm chương“Vì sự phát triển Phụ nữ Việt Nam”và “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam”
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm