Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Hình ảnh CBCNV Tổng công ty Điện lực miền TRung khắc phục sự cố do cơn báo số 4 (bão Noru) gây ra.

30/09/2022 03:30:54 PM 799 lượt xem
Một số hình ảnh.
Tác giả: Lê Hải, Hoàng Phượng - PC Quảng Nam; Đỗ Thị Hương Nguyên - PC Quảng Bình
Gửi email

Các album ảnh khác

Xem thêm