Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Đảng ủy EVN sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

07/07/2022 01:27:34 PM 1.631 lượt xem
Ngày 7/7/2022 tại Hà Nội, Đảng ủy EVN đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022
Gửi email

Các album ảnh khác

Xem thêm