Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Công nhân ngành Điện mùa nắng nóng

26/07/2022 10:29:12 AM 234 lượt xem
Tác giả: Hoa Việt Cường - EVN HANOI
Gửi email

Các album ảnh khác

Xem thêm