Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022

25/08/2022 10:48:37 AM 357 lượt xem
Ngày 25/8/2022, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 512/CĐĐVN về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022.
Vản số 512/CĐĐVN ngày 25/8/2022 của Công đoàn ĐLVN và văn bản 4818/TLĐ-TG ngày 22/8/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đính kèm theo. 
Tác giả: Ban TGNC
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm