Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Về việc thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương khóa XIII

20/02/2024 03:08:32 PM 504 lượt xem
Ngày 20/02/2024 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành văn bản số 48/CĐĐVN-TGNC về việc thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương khóa XIII.
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm