Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Về việc theo dõi các nội dung tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

30/11/2023 11:02:42 AM 380 lượt xem
Ngày 15/11/2023 Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 685/CĐĐVN-TGNC ngày 28/11/2023 về việc theo dõi các nội dung tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm