Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Tuyên truyền kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam

04/10/2022 03:21:38 PM 353 lượt xem
Ngày 03/10/2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 591/CĐĐVN-TG về việc tuyên truyền kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm