Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Truyền thông thực hiện thắng lợi mục tiêu “10 nghìn sáng kiến” giai đoạn 2

16/08/2022 05:05:35 PM 418 lượt xem
Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 507/KH-CĐĐVN ngày 16/8/2022 về Kế hoạch Truyền thông thực hiện thắng lợi mục tiêu “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Kế hoạch số 507/KH-CĐĐVN ngày 16/8/2022 đính kèm theo:
Tác giả: Ban TGNC, CĐ ĐLVN
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm