Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Tham gia Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông năm 2023”

11/10/2023 08:54:25 AM 949 lượt xem
Ngày 11/10/2023 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 583/CĐĐVN-TGNV về việc tham gia Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông năm 2023” gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm