Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Tham gia Cuộc thi ảnh "Công nhân với công tác ATVSLĐ" do Viện khoa học ATVSLĐ tổ chức

31/05/2023 01:43:22 PM 3.306 lượt xem
Ngày 12/5/2023, Viện khoa học An toàn, vệ sinh lao động phát động Cuộc thi ảnh "Công nhân với công tác ATVSLĐ"; thời gian tổ chức Cuộc thi đến hết ngày 30/6/2023. Công đoàn ĐLVN gửi các đơn vị Thể lệ Cuộc thi, đề nghị các đơn vị vận động đoàn viên, NLĐ tích cực tham gia cuộc thi.
Nội dung Thể lệ cuộc thi đính kèm:
Tác giả: Bộ phận TG, Ban TGNC (tổng hợp)
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm