Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Phối hợp cùng chuyên môn trong việc đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023

19/05/2023 02:23:04 PM 1.408 lượt xem
Ngày 16/5/2023, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 249/CĐĐVN-TGNC về việc phối hợp cùng chuyên môn trong việc đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm