Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

CHỈ THỊ LIÊN TỊCH Phát động thi đua giảm sự cố, đảm bảo sẵn sàng phát điện các nhà máy nhiệt điện than giai đoạn mùa khô 2023 - 2024

07/11/2023 09:38:40 AM 403 lượt xem
Ngày 01/11/2023 Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 6506/CTLT-EVN-CĐĐVN Chỉ thị Liên tịch Phát động thi đua giảm sự cố, đảm bảo sẵn sàng phát điện các nhà máy nhiệt điện than giai đoạn mùa khô 2023 - 2024
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm