Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

26 cá nhân được Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng danh hiệu Thi đua Lao động sáng tạo năm 2022

27/10/2022 04:12:30 PM 668 lượt xem
Ngày 26/10/2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 284/QĐ-CĐĐVN về việc tặng Chứng nhận Lao động sáng tạo trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2022
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm