Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

24 cá nhận được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2022

27/10/2022 04:17:18 PM 1.045 lượt xem
Ngày 10/10/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 5427/QĐ-TLĐ về việc tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm