Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Về việc vận động đoàn viên, NLĐ tham gia hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN lần thứ IX

27/11/2023 03:44:39 PM 245 lượt xem
Ngày 24/11/2023 Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 682/CĐĐVN-TGNC về việc vận động đoàn viên, NLĐ tham gia hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN lần thứ IX
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm