Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Về việc thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

10/01/2024 10:23:09 AM 452 lượt xem
Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 7/CĐĐVN-TGNC ngày 08/01/2024 về việc thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm