Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Về việc thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của ban bí thư

03/05/2024 09:53:20 AM 250 lượt xem
Ngày 03/5/2024 Công đoàn Điện lực Việt Nam đăng văn bản 1164/TLĐ-TG ngày 26/4/2024 của TLĐ Về việc thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của ban bí thư
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm