Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Về việc Tham gia Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm2024”qua sàn giao dịch TMĐT

25/12/2023 10:32:09 AM 534 lượt xem
Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 718/CĐĐVN-CSPL&QHLĐ ngày 20/12/2023 về việcTham gia Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm2024”qua sàn giao dịch TMĐT
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm