Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Về việc định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2024

29/01/2024 02:53:20 PM 428 lượt xem
Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số .33/CĐĐVN-TGNC ngày 29/01/2024 về việc định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2024
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm