Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

V/v tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của Đoàn viên, người lao động”

26/04/2024 03:31:36 PM 1.163 lượt xem
Ngày 26/4, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 225/CĐĐVN-TGNC về việc tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của Đoàn viên, người lao động”.
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm