Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7).

08/07/2022 09:24:13 AM 1.599 lượt xem
Ngày 7/7/2022 Công đoàn ĐLVN đã ban hành Van bản số 450/CĐĐVN-TGNC về việc tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7) gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm