Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" (1943-2023)

06/04/2023 11:02:22 AM 418 lượt xem
Ngày 21/3, Đảng ủy EVN ban hành Văn bản số 1070-CV/ĐU về việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" (1943-2023); Công đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" (1943-2023).
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm