Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Tuyên truyền hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

15/11/2023 12:46:29 PM 702 lượt xem
Ngày 15/11/2023 Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 669/CĐĐVN-TGNC về việc tuyên truyền hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm