Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH Trung ương Đảng khóa XIII

21/06/2023 03:27:03 PM 1.886 lượt xem
Ngày 16/6/2023 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Văn bản số 6841/TLĐ-TG về việc tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Công đoàn ĐLVN yêu cầu các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.
Nội dung chi tiết Văn bản số 6841/TLĐ-TG ngày 16/6/2023 (ký duyệt)
Tác giả: Bộ phận TG, Ban TGNC (cập nhật)
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm