Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Triển khai công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023

11/05/2023 02:00:20 PM 918 lượt xem
Ngày 09/5, Công đoàn ĐLVN ban hành Văn bản số 235/CĐĐVN-TGNC về việc triển khai công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm