Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Tích cực tham gia công tác thông tin, truyền thông của Công đoàn và EVN

18/04/2023 10:56:20 AM 2.343 lượt xem
Ngày 18/4/2023, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 182/CĐĐVN-TGNC về việc tích cực tham gia công tác thông tin, truyền thông của Công đoàn và EVN gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm