Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Thông báo hoãn tổ chức giao hữu thể thao trong CNVCLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp hướng tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

13/06/2023 03:24:35 PM 2.583 lượt xem
Ngày 13/6/2023 Công đoàn ĐLVN ban hành Thông báo số 297/TB-CĐĐVN về việc hoãn tổ chức giao hữu thể thao trong CNVCLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp hướng tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, gửi Công đoàn 9 Tổng công ty và Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Nội dung chi tiết Thông báo đính kèm
Tác giả: Bộ phận TG, Ban TGNC
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm