Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Tham gia và hưởng ứng cuộc thi “Sáng tạo Tiết kiệm điện” do báo điện tử Dân trí tổ chức

23/06/2023 02:04:00 PM 1.919 lượt xem
Ngày 23/6/2023 Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Thông báo số 260/TB-EVN về việc tham gia và hưởng ứng cuộc thi “Sáng tạo Tiết kiệm điện” do báo điện tử Dân trí tổ chức; Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các Công đoàn trực thuộc tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ tích cực tham gia cuộc thi.
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm