Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Tham gia, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng và Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch lần thứ Ba năm 2023

12/05/2023 09:32:51 AM 2.321 lượt xem
Ngày 11/5/2023, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 240/CĐĐVN-TGNC về việc tham gia, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng và Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch lần thứ Ba năm 2023, gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm