Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Quyết định về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong Cơ quan Công đoàn

08/07/2022 12:06:31 PM 5.114 lượt xem
Ngày 01/3/2022 Tổng LĐLĐVN đã ban hành Quyết định số 4291/QĐ-TLĐ về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong Cơ quan Công đoàn.
Nội dung Quyết định đính kèm
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm