Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư

07/05/2024 10:09:38 AM 319 lượt xem
Ngày 26/4/2024 Công đoàn Điện lực Việt Nam đăng văn bản số 1728-CV/ĐU ngày 07/05/2024 Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm