Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Nghị Quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về đảm bảo cung cấp điện năm 2024

16/02/2024 03:47:12 PM 385 lượt xem
Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 239-NQ/ĐU ngày 07/02/2024 về đảm bảo cung cấp điện năm 2024
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm