Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

14/03/2024 01:37:17 PM 505 lượt xem
Ngày 11/3/2024 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành văn bản số 72/KH-CĐĐVN Kế hoạch Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm