Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Kế hoạch Tổ chức giao hữu thể thao trong CNVCLĐ chào mừng Đại hội công đoàn các cấp hướng tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

08/03/2023 09:58:23 AM 594 lượt xem
Ngày 07/3/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 83/KH-CĐĐVN về tổ chức giao hữu thể thao trong CNVCLĐ chào mừng Đại hội công đoàn các cấp hướng tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.
Nội dung chi tiết Kế hoạch đính kèm theo:
- Kế hoạch số 83/KH-CĐĐVN (bản ký duyệt).
- Kế hoạch số 83/KH-CĐĐVN (bản mềm).
Tác giả: Ban TGNC, CĐ ĐLVN
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm