Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" - 7/4/2023

10/04/2023 09:32:18 AM 144 lượt xem
Ngày 22/3/2023 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Văn bản số 6209/TLĐ-QHLĐ về việc Hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" - 7/4/2023; Công đoàn Điện lực Việt Nam gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.
Nội dung Văn bản số 6209/TLĐ-QHLĐ:
Tác giả: Bộ phận TG, Ban TGNC (tổng hợp)
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm