Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Hưởng ứng Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn”

21/06/2023 03:30:51 PM 2.296 lượt xem
Ngày 09/6/2023 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Văn bản số 6798/TLĐ-TG về việc hưởng ứng Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” do Tạp chí LĐ&CĐ tổ chức. Công đoàn ĐLVN gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.
Nội dung Văn bản số 6798/TLĐ-TG

Tác giả: Bộ phận TG, Ban TGNC (cập nhật).
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm