Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Hướng dẫn Tuyên truyền Kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024)

14/05/2024 08:34:14 AM 241 lượt xem
Ngày 14/5/2024 Công đoàn Điện lực Việt Nam đăng văn bản 23/HD-TLĐ ngày 07/5/2024 của TLĐ về việc Hướng dẫn Tuyên truyền Kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024)
Tác giả: Ban Tuyên giáo - Nữ công
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm