Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong,Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam(01/6/1904 -01/6/2024)

24/04/2024 08:28:25 AM 147 lượt xem
Ngày 24/4/2024 Công đoàn Điện lực Việt Nam đăng văn bản hướng dẫn số 20/HD-TLĐ 22/04/2024 của TLĐ về việc Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong,Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam(01/6/1904 -01/6/2024)
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm